Nyhed - 10/08-2022

Danmark modtager 4,4 mia. i EU-støtte til fem danske infrastrukturprojekter


EU’s medlemslande har på et møde den 21. juni 2022 godkendt Europa-Kommissionens forslag til tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter.

Kilde: Transportministeriet

EU’s medlemslande har på et møde den 21. juni 2022 godkendt Europa-Kommissionens forslag til tildeling af støttemidler til europæiske infrastrukturprojekter. For Danmarks vedkommende tildeles der støtte til fem infrastrukturprojekter med et samlet støttebeløb på 4,4 mia. kr.

EU-midlerne kommer fra EU’s infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF), der i EU-budgetperioden 2021-2027 støtter anlæg af infrastrukturprojekter på det transeuropæiske transportnet (TEN-T). TEN-T har til formål at styrke det indre marked ved blandt andet at fjerne flaskehalse og fremme mere effektive, grænseoverskridende transportkorridorer.

Den samlede ansøgningspulje, der fra dansk side kunne søges om støtte til ved seneste ansøgningsrunde, lå på omkring 18,5 mia. kr. Der har været stor konkurrence om EU-midlerne, hvor kun 103 ud af 317 ansøgninger er blevet godkendt til at modtage støtte.

Fem ud af 12 danske ansøgninger er blevet godkendt til støtte med et samlet støttebeløb på omkring 4,4 mia. kr. Fra dansk side har man dermed hjemtaget ca. 24. pct. af den samlede pulje.

De danske støttemodtagere fordeler sig bredt inden for en række transportformer, ligesom både private og offentlige aktører er blevet tildelt støtte.

Af danske projekter, der modtager støtte kan Femern Bælt-forbindelsen nævnes, der tildeles ca. 4 mia. kr. i støtte til det videre arbejde med anlæg af sænketunnellen. Ligeledes tildeles der støtte til Banedanmarks Signalprogram til udskiftning af de gamle signaler på det statslige jernbanenet med den nye europæiske standard, ERTMS.

Transportminister Trine Bramsen udtaler følgende om resultatet af ansøgningsrunden:

– De fire milliarder til Femern Bælt-forbindelsen understreger vigtigheden af projektet for både den danske og den europæiske transportinfrastruktur. Det er også meget positivt, at EU støtter udbygningen af Odense Havn, for det er yderst vigtigt, at vi er klar til den gigantiske udbygning af havvindmøller, som vi står over for.

En samlet oversigt over de danske projekter, der har modtaget støtte kan findes nedenfor.